Cursos Anuals

COM BÉ SABEU, TOTS ELS CURSOS DEL DARRER TRIMESTRE DEL CURS 2019-2020 (ABRIL, MAIG I JUNY DE 2020) HAN QUEDAT ANUL·LATS DEGUT AL CORONAVIRUS

 

Aquest estiu ja posaré les novetats per al curs 2020-2021. 

Aquesta és la programació que tenia:

Programació Curs 2019-2020

Aquests són cursos que tenen una llarga durada: del mes d’octubre de 2019 al juny de 2020. Es tracta, per tant, de tot un any escolar, ideal per poder aprofundir en els esdeveniments ocorreguts durant una època i lloc concret. Es tracta de 5 cursos: quatre impartits els matins a l’Escola d’Humanitats Artkhé i un per la tarda a la Galeria d’Art Súbex. Consulta també els cursos breus o conferències impartides en altres centres. Gràcies per interessar-te’n.

CURS:

Mesopotàmia, bressol d’antigues civilitzacions

Atenent l’èxit i matriculacions previstes, aquest curs s’impartirà en dos dies i hores diferents, per tal que no sobrepassem el nombre de 25 alumnes.  Hi haurà, per tant, dos grups. Escull el que millor s’adapti a la teva agenda:

Dimarts de 12 a 14h  (comencem l’1 d’octubre de 2019 i acabem el 16 de juny de 2020)

o bé…

Dijous de 10 a 12h (comencem el 3 d’octubre de 2019 i acabem el 18 de juny de 2020)

La nostra cultura li deu molt a la història del Pròxim Orient Antic. Sumeris, acadis, babilònics i assiris foren la base poblacional de les terres del Tigris i de l’Èufrates, l’antiga Mesopotàmia. La seva ideologia sociopolítica, econòmica i religiosa conforma el substrat cultural de la civilització grecoromana, a la qual pertany Occident. Aquest curs pretén analitzar els trets característics d’aquelles cultures, un fet que ens permetrà il·luminar, alhora, facetes dels nostres comportaments, creences i costums que han perviscut a través del temps. Ens descobrirem hereus d’aquest llegat essencial.

 • Data inici: 01 i 03 d’octubre (segons sigui el grup de dimarts o dijous)
 • Data final: 16 i 18 de juny (segons sigui el grup de dimarts o dijous)
 • Horari:  Dimarts de 12:00 – 14:00h  o  Dijous de 10:00 a 12:00h.
 • Professor: Irene Cordón i Solà-Sagalés
 • Idioma: Català
 • Localització (si vols veure el programa del curs, clica-hi igualment) 
  Escola d’Humanitats Artkhé
  Consell de Cent 295, 08007 Barcelona

Porta d'Ishtar Babilónia

********************

CURS:

Art, Religió i Vida Quotidiana a l’antic Egipte

Què menjaven els antics egipcis? Com dormien? Com es vestien? Què feien durant el temps d’oci? Tenien teatre? A quina edat es casaven? A quina edat es morien? Quins són els cànons estètics egipcis? Com resaven? Els llibres de text solen mostrar-nos la història política de l’antic Egipte i toquen, faraó per faraó, els esdeveniments ocorreguts sota els seus regnats. Però així oblidem que el coneixement d’una cultura passa també per l’estudi del seu art i la seva religió, de tots els aspectes de la vida quotidiana. La petita història ens permetrà saber com era realment el poble que va viure a la ribera del Nil.

 • Data inici: 03 d’octubre de 2019
 • Data final: 18 de juny de 2020
 • Horari: Dijous 12:00h – 14:00h
 • Professor: Irene Cordón i Solà-Sagalés
 • Idioma: Català

********************

LA HISTÒRIA DE L’ANTIC  EGIPTE

El curs pretén endinsar-se en la Història de l’antic Egipte faraònic i sensibilitzar-se de la seva cultura mil·lenària. Farem un viatge cronològic per les dinasties (del orígens fins al regnat de Cleòpatra VII, el darrer faraó), aturant-nos en moments claus com el de la construcció de les piràmides o del temple de Karnak; analitzant personatges tan interessants com Imhotep, l’emblemàtic Quèops, Akhenaton o Ramsès II, el Gran. Així mateix, farem la immersió en la vida dels seus habitants, i en els mites i llegendes que s’explicaven.

 • Data inici:  dimecres 02 d’octubre de 2019 (un/a s’hi pot adherir un cop iniciat el curs)
 • Data final: dimecres  17 de juny de 2020
 • Horari: Dimecres 10:00h – 12:00h
Tomba Regne Nou
Fotografia de Toni Espadas

********************

Cultures de la Mediterrània Antiga: els pobles grecs (Grècia Clàssica)

En dels models bàsics cap al qual els homes al llarg del temps han tornat els ulls per comprendre el món. Es tracta d’una època marcada per les guerres, però també per obres imperibles de les arts plàstiques, l’arquitectura, la literatura i el pensament. Grècia és el reconegut bressol de la cultura occidental, un espai històric on buscar la resposta a les preguntes que afecten el nostre món actual, com els components del sistema democràtic, les dificultats socials provocades per els guerres o la situació de la dona i els conflictes de gènere.

 • Data inici:  dimecres 02 d’octubre de 2019 (un/a s’hi pot adherir un cop iniciat el curs)
 • Data final: dimecres 17 de juny de 2020
 • Horari: Dimecres 12:00h – 14:00h

Partenó de Grècia curs artkhé

******************

També pots mirar, els cursos trimestrals i més breus que imparteixo, així com conferències puntuals.

Gràcies de nou per interessar-te’n.